IMG_4500
logo Hanssen-Pâquet

kantoor

Het kantoor

Hanssen en Pâquet Advocaten werd in 1974 te Genk opgericht door advocaat Marc Hanssen. Met meer dan 45 jaar ervaring en specialisatie in diverse materies, richt het kantoor zich vandaag op alle burgerrechtelijke problematieken waarmee de ondernemer, zijn familie en de privé persoon geconfronteerd kunnen worden. Dit gaat van het invorderen van facturen over het onderhandelen van contracten tot het bemiddelen bij vennootschaps- maar ook familiale geschillen zoals echtscheidingen, nalatenschappen, betwistingen met betrekking tot eigendomsrechten, burenhinder, aansprakelijkheidsrecht en nog zoveel meer. 

Ook alle situaties die kunnen voortvloeien uit het rijden met de wagen, van het strafrechtelijke luik (de kleine en minder kleine overtredingen) tot complexe (lichamelijke) schadedossiers worden sinds jaar en dag door de advocaten op ons kantoor behandeld; wij zijn dan ook de preferentiële partner van enkele grote verzekeringskantoren.

Onze missie als advocaat is in eerst instantie uw juridisch probleem voorkomen door het maken van waterdichte overeenkomsten of het begeleiden van onderhandelingen, of, als het hiervoor al te laat is, het oplossen op een manier die voor u het beste is.  Als een gerechtelijke procedure te vermijden is, zullen wij steeds in uw belang pogen tot een bemiddelde oplossing te komen waarin u zich helemaal kan vinden.

 
Het kantoor te Genk profileert zich dan ook graag als een aangename maar kordate gesprekspartner, hoofdzakelijk voor de eigen cliënt maar zeker ook voor de wederpartij in het kader van een bemiddelde oplossing

Bijstand nodig?

Bel 089 353068 of vul het contactformulier in!

vennoten

Tanguy Pâquet

Na voltooiing van zijn studies aan de Universiteit Antwerpen begint advocaat Pâquet in 1999 zijn baliestage in Antwerpen om in 2001 het kantoor in Genk te vervoegen.

Daar legt hij zich als advocaat verder toe op het vennootschaps- en ondernemingsrecht in de ruime betekenis.  In 2006 behaalt hij daarbij nog een Master in Intellectueel Eigendomsrecht zodat hij cliënten daadkrachtig kan bijstaan bij namaak, inbreuken op merkrechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen.

In februari 2008 stapt hij als mede-vennoot in de leiding van het kantoor dat op dat moment dan ook omgedoopt wordt tot Hanssen & Pâquet advocaten.

In een kantoor met meer dan 40 jaar ervaring als mandataris voor verschillende rechtbanken beëindigt advocaat Pâquet met succes de opleiding faillissementen en vereffeningen en wordt hij door de Ondernemingsrechtbenk te Tongeren sinds  2009 als curator of gerechtelijk vereffenaar aangesteld in meer dan 200 faillissementen en vereffeningen.

Toch ligt zijn professionele hart vooral bij de bijstand van de gezonde bedrijven in hun nationale en internationale handelsbetrekkingen en bij het aannemings- en bouwrecht, hetgeen veel bedrijven in en ook ver buiten Genk al tot grote tevredenheid hebben mogen ervaren.

advocaat Pâquet
specialisaties
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • incasso
 • intellectuele eigendom
 • insolventierecht
 • verkeersrecht
 • bouw- en  aannemingsrecht

vennoten

Kristien Hanssen

IMG_7850

Nadat advocaat Hanssen in 2000 met onderscheiding haar diploma rechten behaalt aan de Universiteit Antwerpen, vat zij haar stage in het Antwerpse aan.
Al in 2002 komt ze terug naar haar roots in Genk, gedegen opgeleid in het insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en personen - en familierecht.

In 2008 wordt ze senior partner van het huidige HANSSEN & PAQUET ADVOCATEN in Genk. Gedurende meer dan 15 jaar is advocaat Hanssen inmiddels  faillissementscurator, curator van onbeheerde nalatenschappen en bewindvoerder, met honderden aanstellingen van de diverse bevoegde rechtbanken, waarvan zij het vertrouwen geniet.  Haar grondige juridische kennis in combinatie met haar buitengewone empathie en verzoenende ingesteldheid, maken van haar de perfecte familierecht-advocaat die al menig echtscheiding in alle rust tot een correct en evenwichtig einde heeft kunnen brengen.

Ook uw andere familiaal rechtelijke problemen kan u haar met een gerust hart toevertrouwen, waarbij haar ruime ervaring in complexe (internationale) nalatenschappen /erfenissen zeker een extra vermelding verdient.

specialisaties
 • familierecht
 • echtscheidingen
 • erfenissen / nalatenschappen
 • bewindvoering
 • aansprakelijkheidsrecht
 • bedrijven in moeilijkheden
 • faillissementen
 • incasso

team

Dossierbeheerders & backoffice

boeken

Veerle Ponjaert

Dossierbeheerder bewindvoeringen en nalatenschappen
medewerker Hanssen-Pâquet

Sabrina Caroli

Dossierbeheerder bewindvoeringen en faillissementen.
medewerker Hanssen-Pâquet

Brigitte Valée

Algemene administratie
1501dc2c-038d-46b8-bd77-adbecd0ea8da

In samenwerking met

boeken

Emmy Hallaert

Advocate; aangesloten bij de balies van Limburg en Leuven
logo Hanssen-Pâquet

vakgebieden

advocaten Genk Hanssen Pâquet

Vakgebieden

Alle advocaten in ons kantoor te Genk streven ernaar ondernemers en particulieren in alle mogelijke aspecten, zowel privé als in het ondernemen, bij te staan en bieden dan ook advies op tal van juridische vakgebieden :

Voor de privé-persoon :

Echtscheiding, huwelijkscontracten, adoptie, nalatenschappen, bewindvoering, aansprakelijkheid, burenhinder, verkeersongevallen en -overtredingen, consumentenrecht, huur, bouw- en aannemingsrecht

Voor de onderneming :

Registratie en bescherming merken en auteursrecht, contractenrecht, incasso, redactie algemene voorwaarden, vennootschapsconflicten, verkeersovertredingen, familiale conflicten binnen vennootschappen, (10-jarige) aansprakelijkheid bouw, expertises bouwrecht, aanneming,...

werkwijze

onze werkwijze

Kennismaking

"we leren u graag kennen"

In een aangename professionele setting maken we kennis met elkaar en filteren we de juridische problematiek uit uw verhaal. We bekijken dan ineens de opties die tot een oplossing kunnen leiden.

Onderzoek

"iedere case een grondige aanpak"

Nadat u ons alle nodige documenten overhandigd heeft, bestuderen wij de problematiek tot in detail en bekijken we mogelijk interessante precedenten. Wetgeving en rechtsleer worden uiterst grondig onderzocht en geanalyseerd.

advies op maat

"advies in mensentaal"

U ontvangt van ons naar gelang uw keuze een mondeling dan wel schriftelijk advies. In sommige gevallen kan dit reeds een eindpunt van onze tussenkomst betekenen. Als wij verdere stappen raadzaam achten, lichten we die op dat moment ook toe.

rechtbank

"een stap verder"

Als we er via gesprekken en onderhandelingen met de andere partij(en) niet uit geraken, begeleiden wij u graag naar de zittingen op de rechtbank, waar wij uw belangen met passie en vakkennis zullen verdedigen.

logo Hanssen-Pâquet